Kalendář nadcházejících akcí

HASIČSKÝ PLES - 14. 1. 2022

VÝROČNÍ VÁLNÁ HROMADA - 29. 1. 2022

SHROMÁŽDĚNÍ STAROSTŮ - 12. 3. 2022

SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ - 19. 6. 2022

PÁLENÍ SVATOJÁNSKÉHO OHNĚ - 25. 6. 2022

 

Oslavy výročí 110 let založení sboru v Horní Lidči

První říjnový víkend se naše jednotka účastnila oslav výročí 110 let založení sboru v Horní Lidči. Poprvé jsme tak mohli předvést naše zbrusu nové uniformy při ukázce hašení s ruční koněspřežnou stříkačkou, a to ve spolupráci s SDH Kvítkovice, kteří zatopili pod kotlem jejich parní stříkačky. V poměru proudů 4:1 v prospěch ďábelského stroje jsme daný úkol společně splnili a požár byl bezpečně uhašen. Oslav se účastnila také naše historická CAS Praga V3S.

Příspěvek na pomoc Jižní Moravě

Na svatojánských ohních a v hasičárně v Jarcové se vybralo pro postižené tornádem celkem 30 240 Kč. Dneska jsme hromadně otevřeli a odpečetili krabičku a byli mile překvapeni. Všem moc děkujeme.

Vybrané finance byly poslány na účet SDH Mikulčice, kde osm členů jednotky přišlo o střechu nad hlavou.

Pálení Svatojánského ohně

Každoroční "meditace" u čtyřmetrových plamenů naší svatojánské vatry je za námi. Díky všem za pomoc, za účast a hlavně za příspěvky pro ty, kteří to teď moc potřebují. Tahle akce nikdy neomrzí. Příští letní slunovrat opět na značkách.

Zlínský kraj vyhověl naší žádosti a přidělil dotaci v rámci dotačního titulu " Podpora sportu v obcích do 2000 obyvatel" ve výšce 41000,- Kč. Jedná se v drtivé většině o podporu sportu mladých hasičů. Polovina financí již je na účtu, druhá polovina dle smlouvy o dotaci přijde do konce června.

Zlínský kraj vyhověl naší žádosti a obci pro jednotku SDH Jarcová přidělil dotaci ve výši 50000,- Kč na nákup plovoucího čerpadla a svítidel. Dotace činí 69,73% nákladů. Zbytek bude hrazen z rozpočtu pro jednotku. Plovoucí čerpadlo značně doplní naši čerpací techniku a svítilny i do nevýbušného prostředí pomohou činnosti členů zásahové jednotky.

Požár rodinného domu, Brňov

Dne 18.5. 2021 v 03:59 byla naše jednotka vyslána k požáru rodinného domu do Valašského Meziříčí, místní části Brňov. Ze základny na místo vyjela CAS 8, DA i VEA Jeep. Po příjezdu na místo události, byl požár již v plném rozsahu. Naše jednotka pomáhala při hašení a CAS prováděla kyvadlovou dopravu vody. Po lokalizaci jsme zůstali na místě s HZS a dohašovali skryté ohniska. Jednotka se vrátila na základnu ve 12:58.

Dotace od MAS Střední Vsetínsko

V roce 2020 náš sbor na základě žádosti dostal dotaci od MAS střední Vsetínsko z dotačního titulu pro neziskové organizace na pořízení překážky ve výši 10161,-. Tato suma byla použita na nákup bariéry 1,5/1,7 metrů s tartanem.

"Valaši sa učijá"

SDH Jarcová se zapojil do projektu a dotačního titulu "Valaši sa učijá" který zastřešuje MAS Střední Vsetínsko. Cílem programu je zvýšit vzdělanost a obzor mladých hasičů v různých odvětvích hasičské činnosti ,např. zdravovědy, hasičské historie, pravidla požárního sportu, stanovy sdružení, techniky, způsobů chování se v krizových situacích. Z tohoto dotačního titulu je možné zajistit vzdělavatele, pořídit nehmotný majetek potřebný k výuce, na výdaje spojené se schůzkami v klubovně a na zvýšení vzdělanosti mladých hasičů o hasičině mimo klubovnu např. výměnou zkušeností nebo poznávacích akcí.

Kácení lípy u Dukátníků

Deště opět zvedaly hladiny řek

V půlce října nás doprovázelo několik hodně deštivých dnů. Na některých místech panoval druhý (někde i třetí) povodňový stupeň a tak byli naši hasiči opět v pohotovosti. Bylo nutné odčerpat sklepy a odnosit zničené věci.

Odstranění stromu z elektrického vedení Paseky nad Vápenným potokem

Činnost sboru za poslední tři měsíce

V srpnu naše jednotka zlikvidovala dvě sršní hnízda z podkroví domů. V září jsme si vzali na starost odstranění stromu z koryta Bečvy ohrožujícího most. Při tomto počinu byla použita Praga V3S CAS s navijákem.

3. a 4. října - tento větrný víkend měla naše výjezdová jednotka SDH dva zásahy. V obou případech se jednalo o likvidaci popadaných stromů. V sobotu to odnesla zahradní chatka. V neděli naštěstí jen plot.

Oslavy 135 let SDH Lešná

Spřátelená obec SDH Lešná nás pozvala na oslavy 135 let založení sboru a při té příležitosti jsme se zúčastnili námětového cvičení dálkové dopravy vody do místního zámku.

Spolupráce s Mariánkou

Spolupráce s Mariánkou z klipu V náručí pokračuje. Dnes se náš sbor spolu s příslušníky Hasičského záchranného sboru zúčastnil tábora dětí se svalovým onemocněním v Hoštětíně, okres Uherské Hradiště. HZS prováděl osvětu jak se chovat v krizových situacích a naši členové prováděli ukázku TFA. Sklidili velký potlesk. Ve finále se hecli asistenti a asistentky těchto dětí a taky si zkusili hasičinu na našich překážkách. Bylo velmi příjemné cítit a slyšet od vedoucích, že jsme těmto dětem zpříjemnili den.

Generační obměna aneb jak vzniká krasavec

Letos jsme se museli rozloučit s naší "vandrbednou", která s námi dlouho jezdila na soutěže.

PÁLENÍ SVATOJÁNSKÉHO OHNĚ A KORONAVIRU

Dne 27. 6. 2020 proběhla akce s názvem "Pálení svatojánského ohně a koronaviru". Vše začalo v 15 hodin, pro děti zde byl připraven skákací hrad a jízda na poníkovi, občerstvení bylo zajištěno včetně prodeje špekáčků. Zapálení vatry proběhlo jako obvykle se soumrakem. Hasiči zajistili svoz minibusem na místo konání a zpět. Malou ochutnávku najdete níže ve fotogalerii.

Činnost při vydatných deštích, červen 2020

Přestože naše obec nebyla zasažena dešti tak jako jiné obce, jednotka vyjela k čištění propustku a kanálu na území obce. Byl povolán i minibagr, protože voda z lesů se dostala díky ucpanemu propustku na cyklotrasu. Vyjela veškerá technika a hasiči pracovali na majetku obecním i lesů České republiky.

Hasičky a další dobrovolnice z Jarcové šily roušky

Vzhledem k současné situaci, kdy nás postihla pandemie koronaviru si musíme více než jindy všichni pomáhat. Naše členky sboru dobrovolných hasičů a další dobrovolnice se rozhodly pomoct šitím roušek, kterých je opravdu masivní nedostatek. Roušky šily doma na šicích strojích z látek, co dům dal a později i z látek věnovaných od Kreda Trade s. r. o.

Roušky byly věnovány do každého domu v Jarcové, další část putovala do Valašskomeziříčské nemocnice, do Diakonie a na  Zdravotnickou Záchrannou Službu ve Valašském Meziříčí. Dokonce se podařilo roušky odeslat i Tomáši Tvrdému, který jako jeden z mála jezdil pracovně v kamionu po celé Evropě.

Všem patří velký dík!

Činnost sboru v době pandemie koronaviru

Třetí březnovou neděli měla naše výjezdová jednotka naplánovanou jarní přejímku techniky. Vzhledem k pandemii koronaviru jsme ovšem radikálně měnili plány. Členové JSDH celý den rozváželi místním lidem desinfekci a roušky, které operativně začaly šít členky sboru a další dobrovolnice. Podařilo se zásobovat všechna čísla popisná. Ušít stovky roušek za pár dnů je vyjímečný počin. Za to jim patří obrovský dík. Aby toho nebylo málo, jednotka týž den zasahovala v místní části Za Vodú, kde v rámci technické pomoci likvidovala rizikový strom u cesty na Mikulůvku.

Proběhla výroční schůze našeho sboru

Dne 25. 1. 2020 proběhla jako každý rok výroční schůze sboru. Byla shrnuta činnost za celý loňský rok a naplánovány důležité kroky, které budou následovat v roce letošním. Na schůzi letos proběhly i volby do výboru SDH. Nakonec následovalo focení všech členů do kroniky.

Fotografie členů SDH Jarcová, 2020

10. 1. 2020 se konal hasičský ples.

Jak vše probíhalo se můžete podívat ve fotogalerii.

V Jarcové se rozzářil vánoční strom.

23. 11. 2019 se nás sešlo na vánočním jarmarku opravdu hodně. Ve fotogalerii se můžete podívat, jak vše probíhalo od příprav až do sobotního večera.

Hasiči připravují vánoční strom na tradiční jarmark.

A jak krásně se jim to povedlo se můžete přijít přesvědčit na vánoční jarmark, který se koná 23. listopadu od 15:00 hodin v areálu kulturního domu. Rozsvěcení proběhne v 18:00 hodin.

CVIČENÍ SE SAR

(search and rescue)

Několik členů naší jednotky se zúčastnilo námětového cvičení pořádaného JSDH Jablůnka ve spolupráci s nově vznikajícími týmy dobrovolných záchranářů, známých pod mezinárodní zkratkou SAR (Search and Rescue). Počtem účastníků to bylo zatím největší cvičení tohoto druhu. Zapojily se jednotky ze Semetína, Hošťálkové, Jarcové a pořádající Jablůnky. Za týmy SAR vyslal každý kraj několik členů, a tak se do aktivního pátrání zapojilo hned 13 čtyřkolek. Předmětem cvičení bylo hledání skupiny pohřešovaných zraněných osob v nedostupném lesním terénu, samozřejmě v noci. Samotné akci předcházelo důkladné školení pod vedením preventisty JSDH Jablůnka. Pátrání probíhalo ve dvou rojnicích, řízených krizovým štábem. Důraz byl kladen na secvičení rádiové komunikace, koordinaci hasičů a týmů SAR, poskytnutí první pomoci a doprava zraněných pomocí čtyřkolek s vozíky na dostupné místo pro IZS.

SDH Jarcová spolupracuje při natáčení

Stejně jako při natáčení filmu "Děda" tak i nyní pomáhá sbor dobrovolných hasičů Jarcová při natáčení nové pohádky.

Bleskové povodně 

V důsledku vytrvalého deště nás po několika letech opět zasáhly bleskové povodně. 22. 5. byl v odpoledních hodinách vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivity. Naši dobrovolní hasiči zodpovědně řešili nastalou situaci, byli v pohotovosti ve dne i v noci. 

Školení první pomoci s Tomášem Tvrdým

Dne 10. 5. 2019 proběhlo školení první pomoci pod vedením Tomáše Tvrdého. Zúčastnili se ho členové výjezdové jednotky a vedoucí mládeže. Školení bylo velmi poučné, nechyběl ani praktický nácvik v podobě kardiopulmonální resuscitace na třech modelech. Velmi užitečná byla i instruktážní videa.