SDH
0 Úvod Členská základna Technika Výjezdy Kontakt Fotogalerie 9
0 Historie Pro rodiče Akce a soutěže Sponzoři Odkazy Kronika 19
  

Vítáme Vás na oficiálních stránkách SDH Jarcová.

 

V loňském roce obdržel SDH Jarcová rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.502017_8_2443 neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu z programu VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech ve výši 76000,- Kč

 

Dotace MŠMT byla využita dílem na celoroční činnost mládeže a to na zajištění stravy, částečně stravováním ve stravovacích zařízeních a částečně nákupem potravin a přípravy vlastní stravy, cestovné a ubytování na následujících akcích:

-          Jarní soustředění mladých hasičů před obvodovým kolem hry Plamen

-          Dvoudenní účast na soutěži Šumperský soptík v disciplíně 60 m překážek

-          Třídenní účast na soutěži Memoriál Marty Habadové v Praze v disciplíně 60 m překážek

-          Celoroční stravování mladých hasičů na námi absolvovaných soutěžích

Dále bylo z dotace hrazeno startovné na soutěžích okresní ligy mladých hasičů, soutěžích v běhu na 60m překážek a soutěže TFA v kategorii dorostenců a pro mladé hasiče zakoupena tréninková trička. V neposlední řadě byly družstva vybavena sportovními potřebami neinvestičního charakteru (výstroj a výzbroj )ve výši 36043,-, což je 47,43 % dotace.

Bylo zakoupeno:

-          Plastová káď pro disciplínu požární útok

-          Sada hadic pro disciplínu 60 m překážek

-          Džberovka s hadicí a proudnicí na disciplínu útok CTIF

-          Rozdělovač pro disciplínu běh na 60 metrů překážek a 100 metrů překážek

-          Předepsaný přetlakový ventil pro disciplínu požární útok

-          Sada hadic ( 6ks ) pro požární útok

-          30 ks triček s logem pro mládežnická družstva

Dotace zajistila jednak zkvalitnění přípravy mladých hasičů sportujících a reprezentujících sbor na soutěžích po celé ČR v kategoriích mladší žáci, starší žáci, dorostenky a dorostenci, jednak zajistila jejich zvýšenou bezpečnost při trénincích a soutěžních klání.

Sbor dobrovolných hasičů JARCOVÁ, Jarcová 200,