Hasiči připravují vánoční strom na tradiční jarmark.

A jak krásně se jim to povedlo se můžete přijít přesvědčit na vánoční jarmark, který se koná 23. listopadu od 15:00 hodin v areálu kulturního domu. Rozsvěcení proběhne v 18:00 hodin.

CVIČENÍ SE SAR

(search and rescue)

Několik členů naší jednotky se zúčastnilo námětového cvičení pořádaného JSDH Jablůnka ve spolupráci s nově vznikajícími týmy dobrovolných záchranářů, známých pod mezinárodní zkratkou SAR (Search and Rescue). Počtem účastníků to bylo zatím největší cvičení tohoto druhu. Zapojily se jednotky ze Semetína, Hošťálkové, Jarcové a pořádající Jablůnky. Za týmy SAR vyslal každý kraj několik členů, a tak se do aktivního pátrání zapojilo hned 13 čtyřkolek. Předmětem cvičení bylo hledání skupiny pohřešovaných zraněných osob v nedostupném lesním terénu, samozřejmě v noci. Samotné akci předcházelo důkladné školení pod vedením preventisty JSDH Jablůnka. Pátrání probíhalo ve dvou rojnicích, řízených krizovým štábem. Důraz byl kladen na secvičení rádiové komunikace, koordinaci hasičů a týmů SAR, poskytnutí první pomoci a doprava zraněných pomocí čtyřkolek s vozíky na dostupné místo pro IZS.

SDH Jarcová spolupracuje při natáčení

Stejně jako při natáčení filmu "Děda" tak i nyní pomáhá sbor dobrovolných hasičů Jarcová při natáčení nové pohádky.

Bleskové povodně 

V důsledku vytrvalého deště nás po několika letech opět zasáhly bleskové povodně. 22. 5. byl v odpoledních hodinách vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivity. Naši dobrovolní hasiči zodpovědně řešili nastalou situaci, byli v pohotovosti ve dne i v noci. 

Školení první pomoci s Tomášem Tvrdým

Dne 10. 5. 2019 proběhlo školení první pomoci pod vedením Tomáše Tvrdého. Zúčastnili se ho členové výjezdové jednotky a vedoucí mládeže. Školení bylo velmi poučné, nechyběl ani praktický nácvik v podobě kardiopulmonální resuscitace na třech modelech. Velmi užitečná byla i instruktážní videa.